ZASADY WSPÓŁPRACY

Zasady współpracy oraz korzystania ze strony/bloga lukaszpacholski.pl 

Strona internetowa lukaszpacholski.pl to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

💥‼Dołączając do programów z moich linków referencyjnych  #OŚWIADCZASZ że zapoznałeś/aś się z poniższą informacją ‼💥

▶ 💥 Treść materiałów na kanale Łukasz Pacholski e-Investments oraz artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: lukaszpacholski.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

  🔹‼ Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych ‼

  🔹‼ Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconego kapitału 

  🔹‼ Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji/wpłaty podejmuj samodzielnie ‼

‼ Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub                                                                                                                   kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane ‼