SKUTECZNOŚĆ SYGNAŁÓW

UWAGA !!! PRZESZŁE WYNIKI NIE SĄ GWARANCJĄ PRZYSZŁYCH !!!